Zápis do 1. třídy – aktualizace informací


Dle pokynů MŠMT proběhne zápis bez osobní přítomnosti žáků ve škole. V případě, že to bude možné, škola do konce školního roku zorganizuje motivační setkání žáků s třídní vyučující Mgr. Andreou Hořákovou. V případě potřeby nabízíme rodičům telefonické (popř. videokonferenční) konzultace, kde Vám rádi sdělíme detailnější informace k zápisu nebo škole obecně (objednat se můžete telefonicky nebo emailem).

Obecné informace k zápisu, které jsme zveřejňovali během února (zde) jsou i nadále platné.

Zápis proběhne dálkově následující formou:

  1. Od 5. dubna 2021 do 22. dubna 2021 bude na webových stránkách školy aktivní odkaz na elektronickou přihlášku k přijetí dítěte k základnímu vzdělávání (včetně možnosti žádosti o odklad povinné školní docházky) = vstup do aplikace ZÁPISY ONLINE.
  2. Zákonní zástupci vyplní elektronickou přihlášku (potřeba bude Vaše emailová adresa). Aplikace zároveň vygeneruje přihlášku k tisku.
  3. Následně bude potřeba doručit vyplněnou a podepsanou přihlášku do školy. V případě žádosti o odklad bude nutné zaslat i doporučení ošetřujícího lékaře a školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny).a) elektronicky prostřednictvím datové schránky – žadatel si přihlášku stáhne a elektronicky podepíše.

    b) v papírové formě – žadatel si přihlášku vytiskne, podepíše a pošle do školy poštou.

  4. V případě potřeby Vás bude škola kontaktovat. Seznam přijatých uchazečů bude pod přidělenými registračními čísly zveřejněn na webových stránkách školy a úřední desce u vstupních dveří do školy.

Postup krok za krokem pro vyplnění elektronické přihlášky a její následné doručení do školy bude k dispozici nejdéle v den otevření elektronické přihlášky, tedy 5. dubna.


Projektový den – soutěž školních týmů 6. a 7. třídy


V pátek 19. 3. 2021 jsme se rozhodli žákům zpříjemnit obtížné období distanční výuky a uspořádali jsme online projektový den. Celkem jsme vytvořili 15 smíšených týmů, které během pátečního dopoledne procházeli 3 soutěžními bloky, ve kterých na ně čekaly různorodé úkoly. Pro žáky jsme připravili online únikovou hru, založenou na plnění logických úkolů. Dále byl připraven sportovní blok, kde žáci museli do plnění zadání zapojit své svalstvo. Poslední blok byl praktický, žáci dělali palačinky, pletli pomlázky nebo vyráběli velikonoční dekorace.

Některé práce se žákům skutečně povedly! Věříme, že takový den byl pro všechny příjemnou změnou a všichni jsme si ho užili. Příští pátek 26. 3. máme obdobný projektový den připraven pro starší žáky 2. stupně.


Obědy do jídlonosiče od 4. března


Od čtvrtka 4. března bude možné odebírat v ŠJ obědy do jídlonosiče. Přihláška byla odeslána rodičům na Bakaláře. Elektronickou přihlášku je nutné vyplnit do středy 3.3. do 18:00, po tomto termínu je potřeba přihlásit se v ŠJ individuálně.


Ochrana dýchacích cest ve škole od 25. 2. 2021


Na základě pokynu ministerstva zdravotnictví aktualizujeme požadavky na ochranu dýchacích cest v budově školy a venku při rozestupu osob bližším 2m. Platí pro všechny osoby včetně žáků. 

Respirátor (FFP2/KN 95 nebo stejná účinnost) – ANO

Kupovaná rouška (ČSN EN 14683+AC) – ANO

Látková rouška – NE
Pozvánka na prázdninový stream technického kroužku


Již čtvrtým rokem se věnuji technickým dětským kroužkům tematicky zaměřené na robotiku, programování a 3D tisk. Snažím se dětem ukázat hravou formou svět techniky. Rozhodl jsem se, že v této nelehké době zkusím vytvořit platformu, kde se pokusím děti seznámit s různými směry techniky online, aby můj obsah byl dostupný, co nejvíce dětem to jde. Tímto Vás i vaše ratolesti zvu na můj středeční stream na http://www.twitch.com/czechtechgeek od 16:30. Budu stavět tzv. OTTOBOTA z 3D vytištěných dílů a dostupné elektroniky. Budu se na Vás těšit. S pozdravem, Jan Tichý.


Vysvědčení 28. ledna 2021


Vážení rodiče,

výsledné hodnocení za 1. pololetí je Vám zpřístupněno v sytému Bakalář (klasifikace – pololetní klasifikace). Doplňujcí slovní hodnocení Vám bylo v minulých dnech odesláno od třídních vyučujících.

Děkujeme Vám za podporu žáků během distanční výuky.Školní notebooky k zapůjčení


Stále máme ještě několik školních notebooků k zapůjčení. Doporučujeme zápůjčku zejména tam, kde žáci pracují z telefonu atp. Pro zapůjčení kontaktujte třídního učitele nebo přímo ředitelství.