Naše nová 3D tiskárnase právě testuje a připravuje. Je to model „Original Prusa i3“. Po prázdninách už bude pro naše žáky k dispozici.

Pokračovat ve čtení


Škola má nové logoKorálky, hory a rozhledna, na kterou je od školy vidět.
To je nové školní logo, které vzniklo z návrhu žákyně 7. třídy, vítězky školní výtvarné souteže, Natálie Posledníkové.


Projekt 8. třídyOsmá třída dostala velice náročný úkol. Napsat vlastní knihu – se vším všudy. Navíc na těžké téma – Zdi, které rozdělily lidi. Proč zrovna zdi? Co je na nich tak zajímavého? Prakticky nic, a přece jsou nesmírně důležité. Ony jsou totiž symbolem rozdělení – národů, etnik, náboženských skupin, ale i rodin. Cílem proto nebylo pouze přiblížit jejich historii a vznik. Zmínit důvody, které vedly k jejich výstavbě. Pojmenovat osobnosti, které při tom sehrály významnou roli. Ale také vyhledat příběhy konkrétních lidí, kterým otočily svět vzhůru nohama. Na dlouhá léta se neviděli se svými blízkými. Nebo o ně dokonce přišli. To může znít hodně pesimisticky a negativně. Ale tato knížka měla ještě jeden cíl – možná ten nejdůležitější. Ukázat, že každá zeď se dá přelézt nebo dokonce zbourat. Že tito lidé zase budou moci žít společně. Jestli se to osmákům povedlo, můžete posoudit sami…Výzva!
Hledáme fotografie a dokumenty z let 1926 až 1960Vážení rodiče, 

blíží se výročí 100 let od založení  školy v Pěnčíně.
Snažím se sepsat pár střípků z historie, ale  bohužel mi chybí údaje z let 1923 -1960.
Prosím vás o spolupráci.
Pokud doma máte nějaké postřehy z těchto let po svých prarodičích, prosím o jejich zapůjčení (dokumenty si okopíruji a obratem vrátím) nebo o poslání v elektronické podobě.
Kontaktujte mě na telefonu: 737 163 700 nebo na e-mail: halamova@zspencin.cz.

Děkuji za pomoc

S pozdravem, Miluška Halamová


Vyhlášení výtvarné soutěže o nové logo školyV pátek 16. 4. 2021 proběhlo vyhlášení výtvarné soutěže o nové školní logo. Soutěž byla určena pro žáky 4. – 9. třídy. Nejlepší práce vybrala komise složená ze 3 pracovníků školy + 3 externích odborníků (architekt, grafik, designer).

Členové komise posoudili vhodnost všech odevzdaných prací pro následné grafické zpracování a určili, že školní logo by mělo být jednoduché a měla by z něj být patrná příslušnost k místu školy. Mezi pracemi žáků se často objevoval motiv přírody, techniky, sportu a časté byly také korálky (někdy v počtu 7 – částí Pěnčína). Do finálového výběru bylo vybráno celkem 6 prací. 

Jako nejvýstižnější symboly byly komisí vybrány motivy hor a korálky. Všechny požadované atributy dokonale spojovala jedna práce. Komise tedy rozhodla, že z 6 nejlepších prací vybere návrh Natálie Posledníkové ze 7. třídy. Všem finalistům gratulujeme a děkujeme za krásné návrhy. Poděkování patří také všem ostatním žákům, kteří se zapojili. Bylo skutečně z čeho vybírat. Pro všechny finalisty máme připravené věcné ceny a celkové vítězce patří obrovská gratulace. Děkujeme!

V tuto chvíli je již Natálčino dílo u grafika, který  nové školní logo dle jejího návrhu zpracovává. My vám v tuto chvíli přinášíme 6 nejlepších prací, a abychom vás příliš nenapínali, zveřejňujeme od pana grafika rozpracované náhledy, jak přibližně by mohlo nové školní logo vypadat. Na finální podobu si však budeme muset ještě chvilku počkat.

Natálie Posledníková ze 7. třídy – vítězka

Emilka Drdová z 5. třídy

Jakub Vojtěch ze 7. třídy

Katarína Kryčfalušij ze 6. třídy

Kateřina Linhartová z 9. třídy

Lenka Mastníková ze 7. třídy

 

Rozpracované návrhy od grafika

 


Zápis do 1. třídy – aktualizace informacíDle pokynů MŠMT proběhne zápis bez osobní přítomnosti žáků ve škole. V případě, že to bude možné, škola do konce školního roku zorganizuje motivační setkání žáků s třídní vyučující Mgr. Andreou Hořákovou. V případě potřeby nabízíme rodičům telefonické (popř. videokonferenční) konzultace, kde Vám rádi sdělíme detailnější informace k zápisu nebo škole obecně (objednat se můžete telefonicky nebo emailem).

Obecné informace k zápisu, které jsme zveřejňovali během února (zde) jsou i nadále platné.

Zápis proběhne dálkově následující formou:

1. Od 5. dubna 2021 do 22. dubna 2021 bude na webových stránkách školy aktivní odkaz na elektronickou přihlášku k přijetí dítěte k základnímu vzdělávání (včetně možnosti žádosti o odklad povinné školní docházky) = vstup do aplikace ZÁPISY ONLINE.

2. Zákonní zástupci vyplní elektronickou přihlášku (potřeba bude Vaše emailová adresa). Aplikace zároveň vygeneruje přihlášku k tisku. 

3. Následně bude potřeba doručit vyplněnou a podepsanou přihlášku do školy. V případě žádosti o odklad bude nutné zaslat i doporučení ošetřujícího lékaře a školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny).

a) elektronicky prostřednictvím datové schránky – žadatel si přihlášku stáhne a elektronicky podepíše. 

b) v papírové formě – žadatel si přihlášku vytiskne, podepíše a pošle do školy poštou.

4. V případě potřeby Vás bude škola kontaktovat. Seznam přijatých uchazečů bude pod přidělenými registračními čísly zveřejněn na webových stránkách školy a úřední desce u vstupních dveří do školy.

Postup krok za krokem pro vyplnění elektronické přihlášky a její následné doručení do školy bude k dispozici nejdéle v den otevření elektronické přihlášky, tedy 5. dubna.Online zápis do 1. třídy je spuštěnNávod

 1. Klikněte na banner ONLINE ZÁPIS DO ŠKOLY.
 2. Vyplňte základní údaje. Věnujte pozornost správně zadanému emailu. Uveďte, za budete žádat o odklad povinné školní docházky.
 3. Stáhněte si do počítače žádost o přijetí (popř. o odklad) v PDF. Po odeslání elektronického formuláře je možné dokumenty stáhnout do počítače. Stáhnutí žádosti je stejně tak možné prostřednictvím odkazu, který Vám přijde v potvrzovacím emailu, kde jsou zároveň instrukce, jak žádost podepsat a odeslat do školy. V případě, že po čase neobdržíte potvrzovací email, zkontrolujte si složku spam/nevyžádaná pošta. V potvrzovacím emailu zároveň obdržíte registrační číslo.
 4. Do stáhnuté přihlášky v PDF doplňte další údaje a postupujte dle instrukcí v potvrzovacím emailu. Žádost podepište a doručte do školy jedním z uvedených způsobů. V případě, že žádost podává pouze jeden zákonný zástupce, je dostačující podpis pouze 1 rodiče. V případě, že žádáte o odklad, pošlete do školy zároveň doporučení školského poradenského zařízení a ošetřujícího lékaře.
 5. V termínu do konce dubna 2021 bude zveřejněn seznam přijatých uchazečů, kde naleznete své dítě pod registračním číslem, které Vám bylo přiděleno. Rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky obdržíte poštou.
 6. V případě jakýchkoli problému neváhejte kontaktovat vedení školy: 488 588 739 (ředitelna), ferstlova@zspencin.cz (zástupkyně), zichacek@zspencin.cz (ředitel).

Zápis do 1. třídy – aktualizace informacíDle pokynů MŠMT proběhne zápis bez osobní přítomnosti žáků ve škole. V případě, že to bude možné, škola do konce školního roku zorganizuje motivační setkání žáků s třídní vyučující Mgr. Andreou Hořákovou. V případě potřeby nabízíme rodičům telefonické (popř. videokonferenční) konzultace, kde Vám rádi sdělíme detailnější informace k zápisu nebo škole obecně (objednat se můžete telefonicky nebo emailem).

Obecné informace k zápisu, které jsme zveřejňovali během února (zde) jsou i nadále platné.

Zápis proběhne dálkově následující formou:

 1. Od 5. dubna 2021 do 22. dubna 2021 bude na webových stránkách školy aktivní odkaz na elektronickou přihlášku k přijetí dítěte k základnímu vzdělávání (včetně možnosti žádosti o odklad povinné školní docházky) = vstup do aplikace ZÁPISY ONLINE.
 2. Zákonní zástupci vyplní elektronickou přihlášku (potřeba bude Vaše emailová adresa). Aplikace zároveň vygeneruje přihlášku k tisku.
 3. Následně bude potřeba doručit vyplněnou a podepsanou přihlášku do školy. V případě žádosti o odklad bude nutné zaslat i doporučení ošetřujícího lékaře a školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny).a) elektronicky prostřednictvím datové schránky – žadatel si přihlášku stáhne a elektronicky podepíše.

  b) v papírové formě – žadatel si přihlášku vytiskne, podepíše a pošle do školy poštou.

 4. V případě potřeby Vás bude škola kontaktovat. Seznam přijatých uchazečů bude pod přidělenými registračními čísly zveřejněn na webových stránkách školy a úřední desce u vstupních dveří do školy.

Postup krok za krokem pro vyplnění elektronické přihlášky a její následné doručení do školy bude k dispozici nejdéle v den otevření elektronické přihlášky, tedy 5. dubna.