PROSINEC


4. 12. DDH 4. třída 8:15 – 10:00

5. 12. 9. třída – prezentace OA

8. 12. Poděkování firmy Bovys – "Bovýsek" pro 1. – 3. třídu

12. 12. Výstava ve Schejbalově vile – 2. třída

21. 12. Exkurze skanzenu  Přerov nad Labem 3. a 2. třída

22. 12. I. stupeň – 1. a 2. hodina se učí

                           3. – 4. hodina – Slavnostní zakončení roku

          II. stupeň – 1. – 3. hodina se učí

                           4. – 5. hodina – Slavnostní zakončení roku

3. 1. Začíná škola rok 2018ŠVP – dodatky


Anglický jazyk 3. třída

Anglický jazyk 4. třída

Anglický jazyk 5., 6., 7., 8. a 9. třída

Biologická praktika

Charakteristika biologických praktik

EVVO

Dějepis 7. třída a Zeměpis 6., 7., 8. a 9. třída

Matematika 5. třída

Němčina 8. a 9. třída

Čtenářská gramotnost

Čtenářská gramotnost – výstupy

Aj – konverzace 7. třída

Aj – konverzace 9. třída

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Tv plavání